Start > Oferta > SQL Server

Rozwiązania dla serwera Microsoft SQL Server

Pakiet Microsoft SQL Server jest jednym z najpopularniejszych, ale również wykorzystywanym w najmniejszym stopniu serwerem baz danych. Od momentu, kiedy był on prostą bazą danych minęło wiele lat i obecnie serwer ten reprezentuje doskonały stosunek ceny do możliwości. Z ważniejszych funkcji warto wymienić rozbudowaną konfigurację tworzenia kopii zapasowych, opcje przywracania poprzednich wersji danych, utrzymanie wysokiej dostępności i replikację, funkcje audytu danych, szyfrowanie, a także bogate raportowanie w wielu programach, powtarzalny import z innych źródeł, przetwarzanie danych oraz eksport, a także wbudowany system analityczny do wydajnej analizy danych. Język T-SQL również ulega modyfikacjom, dzięki integracji z platformą .NET możliwe jest własne rozbudowywanie funkcjonalności serwera, tworzenie nowych typów danych czy zewnętrznych procedur składowanych. Aby pomóc Państwu dotrzymać kroku tym innowacjom, oferujemy szereg szkoleń związanych z tą tematyką: od podstawowego administrowania, przez projektowanie baz danych, aż po zaawansowane funkcje i projektowanie systemów Business Intelligence. Często przydatne są również indywidualne konsultacje, podczas których można omówić najlepszą strategię backupu, replikacji czy audytu dla Państwa środowiska oraz przygotować kwerendy wydobywające istotne dane. Możemy przy okazji opracować skrypty przyspieszające pracę z serwerem, np. monitorujące stan środowiska, wykonujące kopie danych, czy dokumentujące bieżące uprawnienia.

Ponadto projektujemy testy statyczne, „czarnej skrzynki” oraz zabezpieczeń, a wszystko umieszczamy w pakiecie automatycznie uruchamianym podczas integracji kodu na serwerze kontroli wersji. Wykonujemy również audyt zabezpieczeń systemu plików, operacyjnego oraz baz danych, a wszystko możemy uwieńczyć pełną dokumentacją.

Natomiast wszystkim pozostałym proponujemy kompleksowe wdrożenie serwera: począwszy od instalacji, poprzez konfigurację zabezpieczeń, migrację i testowanie, a na skryptach automatyzujących pracę i pełnej dokumentacji kończąc. W zależności od potrzeb, możemy wykonać dowolne spośród wymienionych elementów.