Start > Oferta > Automatyzacja

Automatyzacja pracy

Ile firm, tyle potrzeb. Nikt jeszcze nie wytworzył oprogramowania, które rozwiązałoby wszelkie problemy wszystkich przedsiębiorstw. Dla każdego przypadku potrzebne jest podejście indywidualne, znające specyfikę firmy oraz użytkowników. Przy każdym kontakcie z Klientami, a szczególnie na szkoleniach, zauważamy konieczność powtarzania określonych czynności w sposób uporządkowany przez użytkowników do realizacji pewnych zadań. Okazuje się, że są to zadania realizowane nawet kilkadziesiąt razy dziennie, które zajmują cenny czas pracownikom. Może to być kopiowanie, wklejanie i formatowanie, wyszukiwanie danych w innych źródłach, przepisywanie danych z okna do okna i wiele innych czynności. Na podstawie obserwacji użytkowników łatwo można oszacować koszt tracony na tych czynnościach oraz wyliczyć zysk z opracowania automatu wykonującego dane czynności. Można też spróbować ocenić koszt wynikający z błędnego przepisania lub wyszukania danych, które mają wpływ na dalsze decyzje innych działów lub Państwa klientów. Z pewnością okaże się, że jest to zbyt wysoka cena, którą łatwo możemy pomóc zredukować.

Nasza oferta automatyzacji pracy łączy wiele usług, których efektem jest obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa. Zawsze proponujemy Klientom następujący ciąg działań:

  1. Analiza pracy użytkowników i wykorzystania przez nich obecnego oprogramowania do realizacji swoich zadań.
  2. Szkolenia pomagające użytkownikom korzystać z efektywnych narzędzi wbudowanych w programy, których uzywają.
  3. Konsultacje pomagające rozwiązać indywidualne problemy z oprogramowaniem.
  4. Wdrożenie produktów i systemów wspomagających pracę.
  5. Utworzenie oprogramowania automatyzującego pracę. Może to być wymiana danych między programami, konwersja danych między dwoma formatami, analiza tekstu i wyszukiwanie danych, automatyczne wypełnianie pól, przyciski wykonujace makra, narzędzia powiadamiające użytkownika o zaprogramowanej sytuacji, punkty dostępu do wybranych operacji dla partnerów biznesowych i wiele innych operacji.

Co istotne, naszą ofertę kierujemy nie tylko do personelu bez wykształcenia informatycznego, ale również do administratorów, którym mogą się przydać centralne panele kontrolne, systemy monitorujące, raportujące i ostrzegające, dashboardy, a także automatyzacja typowych procesów IT typu dodanie nowego użytkownika do domeny i innych systemów albo disaster recovery. Niektóre z tych automatów, jak właśnie disaster recovery, są szczególnie pożądane, bowiem pozwalają szybko przywrócić funkcjonowanie przedsiębiorstwa po awarii, dzięki czemu administratorzy nie będą musieli szukać instrukcji z odpowiednimi procedurami w razie problemów z infrastrukturą.

Dla menedżerów i dyrektorów również mamy atrakcyjną ofertę, związaną przede wszystkim z systemami Business Intelligence (BI), Business Activity Monitoring (BAM) czy PerformancePoint. Mamy więc narzędzia do budżetowania, dashboardy wyświetlające kluczowe parametry funkcjonowania przedsiębiorstwa, systemy analityczne i prognozujące, raportowanie na żądanie, systemy obiegu dokumentów i wiele innych systemów przydatnych podczas podejmowania decyzji.

Rozwiązania