Start > Oferta > Audyt

Audyt infrastruktury, oprogramowania i kodu źródłowego

Większe przedsiębiorstwa nie są w stanie bez odpowiednich narzędzi monitorować zawartości komputerów pracowników oraz wydajności osprzętu sieciowo-serwerowego. Wychodząc Państwu naprzeciw, oferujemy bogatą gamę systemów badających i monitorujących sprzęt oraz oprogramowanie. Jesteśmy w stanie sporządzić dla Państwa raport o wykorzystaniu zakupionych licencji i ich przydziale do użytkowników, o zainstalowanym nielegalnym oprogramowaniu na komputerach użytkowników, jak również o wykorzystaniu mocy oraz zasobów sprzętu sieciowego i serwerowego. W razie potrzeby możemy przeprowadzić jednorazowy audyt z wykorzystaniem naszego sprzętu i jak najmniejszej ingenerencji w Państwa środowisko, możemy także zainstalować odpowiednie narzędzia i pozostawić Państwu możliwość samodzielnego śledzenia kluczowych parametrów, a nawet ustawienia alertów na wypadek przekroczenia przez nie wartości progowych. Podsumowując - możemy sprawdzić i wykonać:

  • oprogramowanie zainstalowane na komputerach;
  • wykorzystanie zakupionych licencji na oprogramowanie;
  • zajętość dysków przez poszczególne rodzaje plików (np. filmy pobrane przez użytkowników);
  • wykorzystanie procesora, pamięci, dysków i innych parametrów przez komputery;
  • analizę wykorzystania serwerów i przedstawienie propozycji ich wirtualizacji;
  • centralne monitorowanie, raportowanie, wyszukiwanie oraz tworzenie alertów powiadamiających i wykonujących zadania;
  • centralne narzędzie do wykonywania zadanych aplikacji na komputerach klienckich;
  • wykorzystanie sprzętu sieciowego (przełączników, routerów, firewalli), o ile na to pozwalają;
  • wykorzystanie łączy sieciowych, analizę ruchu, a nawet jego blokowanie według jasnych kategorii - WebSense Web Filtering.

Tutaj znajdą Państwo więcej informacji na temat monitorowania infrastruktury IT.

Świadczymy też usługi audytu kodu źródłowego pod wieloma względami: odpowiednich zabezpieczeń, zgodności z wymaganiami, poprawnej architektury, czy wystarczającej wydajności. Możemy dla Państwa zaprojektować lub wspomóc w projektowaniu właściwych testów, które skutecznie wykryją wszelkie odchylenia od założeń. Testy powinny być wykonywane automatycznie, bez udziału człowieka, aby można było je włączyć w tzw. cykl ciągłej integracji. Jeżeli Państwa sposób wytwarzania oprogramowania - nawet na potrzeby wewnętrzne - odbiega od zalecanego, jeżeli tracą Państwo zbyt wiele czasu na rzeczach błahych typu kompilacja, pakowanie, kopiowanie, weryfikacja czy dokumentacja, to pomożemy wypracować wydajniejsze mechanizmy produkcji oprogramowania.

Szczegóły dotyczące audytu kodu znajdą Państwo na następujących stronach:

Audyt dla środowiska:

Języki programowania i bazy danych

VBA PHP .NET SQL Server MySQL