Start > Oferta > Access

Rozwiązania dla produktu Microsoft Office Access

Obsługa programu Access odbiega od tej znanej w większości standardowych aplikacji. Mamy tutaj bowiem konieczność tworzenia kilku kategorii obiektów: tabele do przechowywania danych, kwerendy do ich filtrowania, formularze do wprowadzania danych czy raporty do wydruku. Z tego względu wielu użytkownikom program Access jaki się materią trudną do opanowania. Mamy do zaoferowania szkolenia na wielu poziomach zaawansowania: od osób początkujących, nieznających programu, poprzez osoby bardziej doświadczone, poszukujące metod doskonalenia baz danych, a skończywszy na osobach pragnących posiąść szerszą wiedzę z zakresu języka SQL oraz VBA.

Dzięki wyposażeniu programów pakietu Office w język VBA, możliwe jest tworzenie skryptów czy też makr automatyzujących pewne powtarzające się czynności. W przypadku baz danych język VBA jest szczególnie ważny, bowiem umożliwia sprawdzanie danych wprowadzanych przez użytkownika, automatyczne aktualizacje wielu powiązanych tabel, wyszukiwanie i wyświetlanie elementów pochodnych, eksport danych oraz wiele innych czynności. Wykorzystując fakt, że język VBA umożliwia również dostęp do innych aplikacji, można w łatwy sposób integrować ze sobą różne programy pakietu Office. Przykład może stanowić skrypt, który wygeneruje sformatowany raport w programie Word na podstawie wybranego zakresu, albo makro, które wczyta wszystkie zdjęcia z danego katalogu i przypisze je do odpowiednich rekordów.

Pewne porady i przewodniki dotyczące programu Access zostały przedstawione w sekcji Zasoby. Są tam między innymi przykłady kodów VBA. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami - mamy nadzieję, że okażą się one przydatne w Państwa pracy. W przypadku nieopisanych problemów prosimy o kontakt - na pewno pomożemy!